Over dit project

We zetten in op burgerparticipatie. Vaak horen en lezen we alleen reacties en de stem van de 'niet-akkoorders', de 'roepers' en dat geeft een vertekend beeld . De stille burger laat zelden van zich horen. Om dit op te vangen voert het lokaal bestuur dit onderzoek uit waarin iedereen kan meedoen aan de bevolkingsbevraging.

We nemen maximaal 15 minuten van je tijd: een kleine investering voor een betere toekomst! Ben je benieuwd naar de resultaten van deze bevraging? In de loop van 2024 brengen we je op de hoogte via de gemeentelijke infokanalen.

In opdracht van het gemeentebestuur wordt deze enquête uitgevoerd door het onderzoeksbureau Indiville, in samenwerking met Bpact voor de online bevraging. De antwoorden op deze vragenlijst zullen door het onafhankelijk bureau Indiville volledig anoniem worden verwerkt. Op geen enkel ogenblik zal Indiville in ons rapport voor de gemeente uw persoonlijke identificatiegegevens koppelen aan uw antwoorden.

Over Indiville

Indiville is een spin-off van de KU Leuven, is gespecialiseerd in het organiseren van wetenschappelijk gefundeerd onderzoek rond maatschappelijke thema's. Dit gebeurt vaak om (nieuw) beleid bij de burger af te toetsen, om de impact van het beleid te meten of om nieuwe ideeën te verzamelen.

Over Bpact

Bpact is een online panel dat meewerkt aan maatschappelijk onderzoek en zo impact creëert. Jij geeft je mening, wij zorgen ervoor dat deze terecht komt bij beslissingsnemers. Wanneer je je inschrijft, ontvang je af en toe een vragenlijst die je dan vrijblijvend en anoniem kan invullen. Je kan dan je zegje doen over maatschappelijke thema’s zoals o.a. gezondheidszorg, geldzaken, vrije tijd of veiligheid.

Door je mening te geven maak je niet alleen het verschil, je verdient ook punten. Bij een totaal van 2.000 punten, geven wij je een seintje. Je kan je punten dan inwisselen voor 20 euro of je kan dit schenken aan een goed doel.

Specifiek met lokale besturen hebben we met Bpact Lokaal uitgewerkt. Een kant-en-klare oplossing zodat steden en gemeenten ook van onze experttools gebruik kunnen maken voor het opzetten van een eigen lokaal Burgerpanel en om deze te gebruiken volgens de regels van de kunst.