Energie: zonnepanelen op grote en/of publieke daken

Elke kWh geproduceerd door een zonnepaneel vermindert het gebruik van fossiele energiebronnen. Om die reden moet ook onze gemeente streven naar veel meer zonnepanelen. Deze werkgroep zal zorgen voor het plaatsen van zonnepanelen op grote publieke daken.

Op dit ogenblik kunnen 2 daken deelnemen, waaronder het dak van de Sint-Rumolduskerk. Dat is een beschermd gebouw maar het Agentschap Onroerend Erfgoed Vlaanderen is akkoord mits een aantal voorwaarden. Er zal onderzocht worden hoe de bevolking kan participeren in het project.

De bedoeling is om te rapporteren over de concrete uitvoering ervan en aldus een stimulans te geven aan andere toekomstige projecten.

Ter info: er zijn nog maar weinig kerken waar zonnepanelen op het dak liggen. Een goed voorbeeld is de Predikherenkerk in Mechelen: https://www.mechelenopzijnbest.be/mechelse-predikherenkerk-uitgerust-met-zonnepanelen/

Contact

Herwig Van den Bosch ( Herwig.VandenBosch@gmail.com )