Deel op facebook

Mobiliteit 1820: help ons op de goede weg

Steenokkerzeel wil een bereikbare, veilige gemeente zijn, waar de leefkwaliteit niet in het gedrang komt door ongewenst verkeer. Daarom stellen we samen een mobiliteitsplan op. Ook jij kan jouw ervaringen en mening delen: zo geef je mee vorm aan de toekomst!

Ontdek de ingediende locaties op de kaart

Lees alle berichten

Ontdek de mogelijke scenario's

Tijdens de participatieavonden in juni werden de mogelijke mobiliteitsscenario's toegelicht en uitgebreid besproken. Je kan ze hier nog eens terugvinden. In een volgende fase worden ze naast jullie visies en suggesties gelegd en wordt er gekeken naar haalbaarheid en uitvoerbaarheid.

Ontdek de mogelijke scenario's