Waar willen we naartoe met onze mobiliteit?
Ontdek de visie
Jullie inventariseerden meer dan 175 locaties
Ontdek alle knooppunten
We stellen mogelijke scenario's aan jullie voor
Ontdek de scenario's

Ontdek de ingediende locaties op de kaart

Ontdek de mogelijke scenario's

Tijdens de participatieavonden in juni werden de mogelijke mobiliteitsscenario's toegelicht en uitgebreid besproken. Je kan ze hier nog eens terugvinden. In een volgende fase worden ze naast jullie visies en suggesties gelegd en wordt er gekeken naar haalbaarheid en uitvoerbaarheid.

Mobiliteit 1820: help ons op de goede weg

Steenokkerzeel wil een bereikbare, veilige gemeente zijn, waar de leefkwaliteit niet in het gedrang komt door ongewenst verkeer. Daarom stellen we samen een mobiliteitsplan op. Ook jij kan jouw ervaringen en mening delen: zo geef je mee vorm aan de toekomst!