Skip to main content
home-page

Mobiliteit 1820: help ons op de goede weg

Steenokkerzeel wil een bereikbare, veilige gemeente zijn, waar de leefkwaliteit niet in het gedrang komt door ongewenst verkeer. Daarom stellen we samen een mobiliteitsplan op. Ook jij kan jouw ervaringen en mening delen: zo geef je mee vorm aan de toekomst!

Ontdek de ingediende locaties op de kaart

De participatieavonden zijn afgerond, bedankt!

20-06-2022

Vorige week maandag vond de laatste participatieavond in Melsbroek plaats. Het werd opnieuw een avond vol goede ideeën en suggesties.  Wij danken jullie van harte voor jullie constructieve medewerking. In Steenokkerzeel mochten we zo'n 50 inwoners verwelkomen, in Perk 30 en in Melsbroek 20. Een mooi totaal van zo'n 100 actieve mee-denkers, een gigantische meerwaarde voor ons als bestuur. Dank jullie wel! In een volgende fase gaan mobiliteitsbureau Suunta en participatie-expert Levuur opnieuw aan de slag met jullie feedback. Zij zullen jullie interessante visies en suggesties naast de mogelijke scenario's leggen en hierbij ook rekening houden met de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van de ideeën. We voorzien een uitgebreide terugkoppeling naar jullie in het najaar, hou zeker ons infoblad Den Beiaard en de andere communicatiekanalen (sociale media, website en app) in de gaten. Bedoeling van dit alles is een sterk onderbouwd mobiliteitsplan uit te werken met acties op korte, middellange en lange termijn.  Tot binnenkort!

Wat een constructieve participatieavond in Perk!

09-06-2022

Op woensdag 8 juni 2022 hadden we de tweede participatieavond rond mobiliteit, deze keer in Perk. De Perkenaren die zich hadden ingeschreven, waren massaal aanwezig en het werd een zeer constructieve avond. De inwoners gingen in dialoog, wogen de voor- en nadelen van de scenario's zorgvuldig af en deden zeer goede suggesties! Aan elk van de tafels werd actief meegedacht en de tafelbegeleiders zagen dat het goed was. We sloten de avond af rond 22 uur en de aanwezigen konden genieten van een drankje, aangeboden door het bestuur. Op maandag 13 juni 2022 is er de laatste participatieavond in LDC Omikron in Melsbroek. Wie er graag bij wil zijn, kan zich inschrijven via https://denkmee.steenokkerzeel.be/mobiliteit/participatieavonden-mobiliteit. We heten jullie van harte welkom!

De kop is eraf, de avond in Steenokkerzeel was een succes

07-06-2022

Op donderdag 2 juni 2022 vond de eerste van de drie participatieavonden plaats. Zo'n 50 inwoners kwamen samen in GC De Corren om in kleine groepjes na te denken over mobiliteit in deelgemeente Steenokkerzeel. Er werden mogelijke scenario's voorgesteld waarop zij feedback konden geven en suggesties formuleren. Het werd een constructieve avond vol nuttige input. Om 22 uur sloten we de participatiesessie af en konden de aanwezige inwoners nog vlijtig bijpraten bij een afsluitend drankje. Bedankt voor jullie deelname! Op woensdag 8 juni 2022 vindt de participatieavond plaats in Perk en op maandag 13 juni 2022 is Melsbroek aan de beurt. Wil jij er graag bij zijn? Schrijf je in via https://denkmee.steenokkerzeel.be/mobiliteit/participatieavonden-mobiliteit. Tot dan!

Lees alle berichten

Ontdek de mogelijke scenario's

Tijdens de participatieavonden in juni werden de mogelijke mobiliteitsscenario's toegelicht en uitgebreid besproken. Je kan ze hier nog eens terugvinden. In een volgende fase worden ze naast jullie visies en suggesties gelegd en wordt er gekeken naar haalbaarheid en uitvoerbaarheid.

Ontdek de mogelijke scenario's