home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Mogelijke scenario's voor deelgemeente Melsbroek

De scenario’s zijn mogelijke opties die we kunnen nemen, maar zijn nog geen beslist beleid.

Verblijfsgebieden

Scenario 1

De afbakening in verblijfsgebieden betekent dat een gebied niet meer toegankelijk is voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Dat verkeer dient op de verkeersassen tussen de verblijfsgebieden te blijven. Om sluipverkeer te vermijden worden er maatregelen genomen. In eerste instantie is dat het beperken van het aantal toegangen tot het gebied.

In Melsbroek is de Perksesteenweg een interessante route voor sluipverkeer. Om te vermijden dat doorgaand verkeer gebruik maakt van deze weg, worden ook hier maatregelen voorgesteld.

Scenario 2

In het tweede scenario wordt de Perksesteenweg ingezet voor een verkeersfunctie. In dit voorgesteld scenario wijzigt er weinig aan de toegangen, maar het verkeer van de Perksesteenweg gaat ergens in Melsbroek-centrum naar de Haachtstesteenweg moeten geraken. Uiteraard is het in dit scenario ook nog mogelijk om maatregelen te nemen op de Haachtsesteenweg (lagere snelheid).

 

Fietsnetwerk

De as parallel aan de Haachtsesteenweg wordt in Melsbroek voorgesteld als fietsstraat (Machelsesteenweg – Sellaertsstraat). De optie in dit scenario is om niet de volledige as fietsstraat te maken, wel die delen die in dicht bebouwd gebied liggen.

In functie van de bereikbaarheid van de scholen, de routes naar school, wordt ook voorgesteld om de Gillijnstraat fietsstraat te maken.

Parkeren

Voor Melsbroek worden er geen specifieke scenario’s voor parkeren voorgesteld. Om de parkeerdruk in Melsbroek onder controle te houden is een deelauto een oplossing. Ook het zoeken naar een geschikte plaats voor een buurtparking is een optie.

Deel op facebook
Deel op twitter