home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Mogelijke scenario's

Hoe kan de mobiliteit er in Steenokkerzeel uitzien in de toekomst?

Het mobiliteitsplan geeft een visie en een concreet actieplan voor de komende jaren. Hoe zien wij onze mobiliteit binnen 5 à 10 jaar. We streven naar verblijfsgebieden waar het sluipverkeer en doorgaand vrachtverkeer worden geweerd. De woonomgeving worden aangenamer en veiliger gemaakt door minder en langzamer gemotoriseerd verkeer maar ook door aangepaste weginrichting. Veilige fiets- en wandelroutes worden hierop afgestemd. Het parkeerbeleid wordt geoptimaliseerd.

Voor heel Steenokkerzeel en de deelgemeentes hebben we scenario’s uitgewerkt die de visie concreter maken. De scenario’s zijn mogelijke opties die we kunnen nemen, maar zijn nog geen beslist beleid. Zo kunnen we open debatteren op de participatieavonden. Er zijn bijvoorbeeld scenario’s voor de afbakening van de verblijfsgebieden, het fietsnetwerk, de snelheidsregimes en het parkeren. Schrijf je in en schuif mee aan tafel om de verschillende opties te bespreken.

We splitsen de scenario's op per locatie:
Volledig grondgebied #1820
Deelgemeente Steenokkerzeel
Deelgemeente Perk
Deelgemeente Melsbroek

Tijdens een participatieavond bekijken we de mogelijke scenario's die van toepassing zijn op het volledige grondgebied  én vervolgens worden ze toegespitst op de specifieke deelgemeente waar de avond plaatsvindt. Bij de participatieavond in Perk komen de mogelijkheden specifiek voor Melsbroek en Steenokkerzeel dus niet aan bod. Je kan gerust voor meerdere sessies inschrijven.

Deel op facebook
Deel op twitter