home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Mogelijke scenario's voor deelgemeente Steenokkerzeel

De scenario’s zijn mogelijke opties die we kunnen nemen, maar zijn nog geen beslist beleid.

Verblijfsgebieden

Scenario 1

De afbakening in verblijfsgebieden betekent dat een gebied niet meer toegankelijk is voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Dat verkeer dient op de verkeersassen tussen de verblijfsgebieden te blijven. Om sluipverkeer te vermijden worden er maatregelen genomen. In eerste instantie is dat het beperken van het aantal toegangen tot het gebied. Voor Steenokkerzeel zijn vandaag al een beperkt aantal toegangspunten. Deze worden in de voorgestelde scenario’s overwegend behouden. De toegang tot de Lesagestraat vanop de Haachtsesteenweg wordt in beide voorgestelde scenario’s afgebouwd. Bijkomend zijn er maatregelen nodig in het buitengebied ten oosten van Steenokkerzeel.

Scenario 2

In het tweede scenario krijgt de Kortenbergsesteenweg een belangrijke rol in het gebied. Er zijn bijkomende toegangen zowel richting Steenokkerzeel als Humelgem om de verblijfsgebieden bereiken.

Fietsnetwerk

In het centrum van Steenokkerzeel stellen we voor om de Mulslaan, de Van Frachenlaan, de Bruyneelstraat en de Hamdreef (gedeeltelijk) aan te duiden als een fietsstraat. Auto’s mogen fietsers niet voorbij steken in een fietsstraat.

Parkeren

Het parkeergebeuren in Steenokkerzeel-centrum wordt geoptimaliseerd met een kleine blauwe zone aan de kerk. De maximale parkeerduur met een blauwe schijf bedraagt in dit scenario 2 uur. Voor bewoners worden een specifieke plaatsen voorzien.

Deel op facebook
Deel op twitter