home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Mogelijke scenario's voor deelgemeente Perk

De scenario’s zijn mogelijke opties die we kunnen nemen, maar zijn nog geen beslist beleid.

Verblijfsgebieden

Voor Perk is er maar een scenario van verblijfsgebieden. Het dichtbebouwde gebied aan de westzijde van de Tervuursesteenweg kent vele toegangen. Die zorgen ervoor dat sluipverkeer mogelijk is. Er wordt voorgesteld om een aantal kleinere toegangen af te sluiten. Ter hoogte van Spreeuwenhoek worden maatregelen voorgesteld om het sluipverkeer te verhinderen.

Fietsnetwerk

Het voorgestelde scenario voor het fietsnetwerk in Perk voorziet toeleidende fietstraten naar de Tervuursesteenweg. Vanaf het westen wordt een gedeelte van de Driesstraat aangeduid als fietsstraat (vanaf de Driesstraat kan via de fietsweg een verbinding gemaakt worden). In het oosten worden de Kerdreef en de Sint-Jannekensstraat fietsstraten. Er worden maatregelen genomen om de oversteken over de Tervuursesteenweg zo veilig mogelijk te laten gebeuren.

Parkeren

Voor Perk kan overwogen worden om de parkeerplaatsen op het De Ribaucourtplein op te nemen in een blauwe zone. Op deze plaats zijn de meeste functies aanwezig en is de nood aan rotatieparkeerplaatsen het hoogst.

Deel op facebook
Deel op twitter