Waar zit het goed?

Damlaan

Ik verplaats me op dat moment ...

met een personenwagen

Ik verplaats me om ...

Richting kampenhout voor boodschappen

Ik ervaar ...

Iedereen respecteert de opgelegde snelheid.