Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Waar zit het goed?

Waar voel jij je als voetganger, fietser, gebruiker van het openbaar vervoer of automobilist goed? Welke plaatsen in onze gemeente zijn volgens jou veilig, toegankelijk of aangenaam en zijn voor jou goede voorbeelden op het vlak van mobiliteit?

18
4

Deze locaties werden ingediend tijdens de inventarisatiefase (najaar 2021)

Watertoren
Auto
ferdi g.
0 0
lees meer