Terug naar overzicht

Waar loopt het fout?

Waar kan het beter in onze gemeente? Welke locaties zijn volgens jou niet veilig, toegankelijk of aangenaam?

Deze locaties werden ingediend tijdens de inventarisatiefase (najaar 2021)