Waar loopt het fout?

Lutgardisstraat

Ik verplaats me op dat moment ...

met een personenwagen

Ik verplaats me om ...

bijvoorbeeld naar de bakker te gaan

Ik ervaar ...

dat door het feit dat de mensen de gele lijn (rechtover de bakker) niet respecteren en zich daarlangs parkeren, de voertuigen komende van de Tervuursesteenweg en de Lutgardisstraat willen inrijden soms op de steenweg moeten stilstaan omdat er een voertuig deze straat wil uitrijden. Dat er ook de bestuurders van voertuigen die van (bv) de De Marselaerestraat komen geen geduld hebben, en zich desondanks er een voertuig, komende van de steenweg, zich reeds in de Lutgardisstraat verplaatst, deze toch inrijden en zij daardoor de tegenligger verplichten om op het voetpad te rijden.