Waar loopt het fout?

Lesagestraat

Ik verplaats me op dat moment ...

te voet of met een rolstoel

Ik verplaats me om ...

allerlei...

Ik ervaar ...

De Lesagestraat is volgens de wegencategorisering (RSV Vlaanderen) een lokale weg type 3. Dit wil zeggen een erftoegangsweg. De hoofdfunctie van de weg is verblijven en toegang geven aan de aanpalende percelen. Maw: doorgaand verkeer hoort hier niet thuis. Voorstel: Lesagestraat knippen voor autoverkeer. Je kan dit ook eerst testen gedurende 9 mndn of een jaar. Op die manier wordt doorgaand verkeer geweerd, maar kan de straat wel gebruikt worden waar hij voor bedoeld is, nl toegang geven aan de aanpalende percelen. De straat zal veiliger worden, en dan komt er meer leven op straat (=bruisend). Een totale heraanleg met voetpaden, fietspaden, groenelementen (hagen, bomen), zou ook zinvol zijn.