Waar loopt het fout?

Vilvoordsesteenweg tussen de Marselaerestraat en Tervuursesteenweg te Perk

Ik verplaats me op dat moment ...

met een personenwagen

Ik verplaats me om ...

PrivéverplaatsingenMarselaerestraat

Ik ervaar ...

Zeer gevaarlijk voor fietsers en voetgangers (geen fietspad). Druk verkeer respecteert 50 km/uur niet.
Waarom geen zone 30 of fietsstraat? Waarom nog beurtelings parkeren? Dit ging in Vlaanderen afgeschaft worden.
Auto’s geparkeerd op voetpad.

Geen zebrapaden/wegversmalling/drempel.