Waar loopt het fout?

Mulslaan, ter hoogte van uitritten Okay, Action, Aveve,...

Ik verplaats me op dat moment ...

te voet of met een rolstoel

Ik verplaats me om ...

Naar de winkel te gaan.

Ik ervaar ...

Chaotische verkeerssituatie. Teveel bij elkaar. Uitritten 2 winkelcomplexen + fietsers die van Fietsbaan op rijweg moeten + voetpad aan kant Okay afgesloten door werken.