Waar loopt het fout?

Moorbosstraat

Ik verplaats me op dat moment ...

te voet of met een rolstoel

Ik verplaats me om ...

allerlei, wandelen of bestemming Elewijt

Ik ervaar ...

De Moorbosstraat is volgens de wegencategorisering (RSV Vlaanderen) een lokale weg type 3. Dit wil zeggen een erftoegangsweg. De hoofdfunctie van de weg is verblijven en toegang geven aan de aanpalende percelen. Maw: doorgaand verkeer hoort hier niet thuis. Voorstel: Moorbosstraat knippen met een tractorsluis thv grens met Elewijt. Je kan dit ook eerst testen gedurende 9 mndn of een jaar. Op die manier wordt doorgaand verkeer geweerd. Vanuit de Moorbosstraat geraak je via de Boektsestraat perfect en snel op grotere wegen als de Tervuursesteenweg en Kampenhoutsesteenweg. De straat zal veiliger worden, en dan komt er meer leven op straat (=bruisend).