Waar loopt het fout?

Achter de hovenstraat

Ik verplaats me op dat moment ...

anders

Ik verplaats me om ...

wonende

Ik ervaar ...

Vrachtverkeer door de straat aan hoge snelheid hoewel er normaal op de Kortenbergsesteenweg geen doorgaand verkeer boven 3,5t. mag rijden.