Waar loopt het fout?

Van Frachenlaan en Mulslaan . Stukje tussen Wijckmansstraat en parking van de bibliotheek.

Ik verplaats me op dat moment ...

te voet of met een rolstoel

Ik verplaats me om ...

naar de markt te gaan

Ik ervaar ...

dat er op zondag, marktdag, veel fietsers (marktgangers) en wielertoeristen geen rekening houden met het feit dat er tussen de 2 barelen een fietsverbod geldt. Wanneer zij de markt willen oprijden/afrijden ter hoogte van de bibliotheek parking zij verplicht zijn om de bareel te omzeilen door op het voetpad te rijden, wat echt gevaarlijk is daar er op die plaats de in-/uitgangsdeur bevindt van 2 winkels. (beenhouwer en naaiatelier). Mensen die uit die winkels komen moeten rekening houden dat er een fiets kan afkomen om niet omver gereden te worden. Wat een gevaarlijke situatie schept.