Waar staan we nu?

We krijgen bij dit project begeleiding van participatiebureau Levuur.

Eerste stap: op verkenning
Als startfase zijn we op verkenning geweest bij een 28-tal belangrijke stakeholders: grotere en kleinere ondernemingen, handelaars, landbouwers, scholen, horeca, jongeren en verenigingen. Elke stakeholder kreeg een persoonlijk gesprek waarin we peilden naar wat er leeft, waarmee zijn ze bezig, welke ideeën en voorstellen hebben zij rond klimaat, waar zijn er hindernissen en struikelblokken?

Het was een boeiende verkenningsronde, die een mooie oogst aan projectideeën en tips heeft opgeleverd! Maar het blijft natuurlijk niet bij deze 28 stakeholders. We willen iedereen in 1820 die bereid is om mee te doen, bereiken.

Nu kan jij mee op de kar springen
Voel je een idee opborrelen bij een van de 6 thema’s? Of wil je liever komen luisteren en snuisteren? Wees dan hartelijk welkom op onze lanceringsavond op 24 november 2022.

Die avond willen we iedereen die interesse heeft in een van de klimaatthema’s samen brengen. Zodat we kunnen netwerken, mekaar inspireren en weten welke initiatieven er al zijn. In de volgende fase kunnen we dan de projectoproep lanceren.

Via die oproep kunnen de projectideeën uit de werkgroepen een hefboom krijgen, bv. door een subsidie of een andere vorm van steun, zodat het niet enkel bij dromen blijft maar de ideeën ook gerealiseerd kunnen worden.

Zo zorgen we dat het project niet uitdooft, en dat we effectief een verschil maken in het leven van elke dag, dit keer met impuls van onderuit: de bevolking, de bedrijven, de verenigingen, …. Samen slaan we de handen in elkaar en zijn we (steen)goed op weg naar de toekomst!

Wat nu?
Blokkeer donderdagavond 24 november 2022 in je agenda. En hou dit platform, de Beiaard en onze social media in de gaten. Vanaf 24 november 2022 zal dit platform gaandeweg uitgebreid worden projecten, tips, kalender en weetjes.

Het wordt de centrale plek waar je te allen tijde kan zien waar de projecten staan en waar je ook zelf vragen en oproepen op zal kunnen posten.