Wat en waarom?

Wat is #182030?
1820, dat zijn wij samen. En 2030 is de horizon van het Burgemeestersconvenant. Net zoals 10.000 andere steden en gemeenten in Europa ondertekende Steenokkerzeel dit convenant. Daarmee streven we naar 40% CO2-reductie tegen 2030 ten opzichte van 2011 en zorgen we dat onze leefomgeving beter voorbereid is op de gevolgen van de klimaatverandering, zoals langdurige droogte, hitte en zware regenval. Om dit doel te bereiken schrijven we een actieplan met alle projecten die de gemeente kan ondernemen.

Zo zorgen we dat het in onze gemeente steengoed leven en werken blijft.

Wat levert het jou op?
De gemeente wil samen met iedereen die hier woont en werkt projecten opstarten die een concreet verschil maken in het leven van elke dag. Samen zetten we stappen in de goede richting, en zo vermijden we dat we elk apart het warm water moet uitvinden. Want wat we samen doen, doen we beter!
De thema’s waar we rond werken zijn:

  • Voeding: gezonde voeding, voedselverspilling, lokale producten/landbouw, …
  • Energie: energiedelen, zonnepanelen zoeken dak, …
  • Vergroening: van huizen, straten, pleintjes, wijken,…. Via biodiverse aanleg, speelmogelijkheden, composteren, moestuinen, open tuindagen….
  • Water: gebruik reduceren, water opvangen, poelen aanleggen,….
  • Afval verminderen: recycling & upcycling, tweedehands, …
  • Deelinitiatieven: gereedschapsbib, …..
  • Anders samenleven/verbinding: vb. In 1 straat afspreken om bij elkaar te gaan klussen