Geef jouw idee

Heb jij dromen voor de kerk in jouw dorp of zijn er ruimtelijke noden waarvoor de kerk misschien wel een oplossing kan bieden? We betrekken jullie graag bij de zoektocht naar nieuwe invullingen voor de kerken. Fase 1, ideeën verzamelen via dit platform en Den Beiaard, is intussen afgerond, maar we komen snel bij jullie terug voor fase 2.

We kijken er naar uit om verder in te gaan op jullie ideeën, dromen en bedenkingen tijdens één van de brainstormsessies in oktober 2021. Heb jij zin om in de kerk in gesprek te gaan met de andere buurtbewoners, om te inspireren en geïnspireerd te worden? Hou dan zeker onze sociale media, de gemeentelijke website, dit participatieplatform, Den Beiaard of Kerk & Leven in het oog om te weten wanneer de brainstormsessie in jouw kerk zal plaatsvinden.