home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Hoe pakken we het aan

De gemeente Steenokkerzeel heeft Parcum (museum en expertisecentrum voor religieuze kunst en cultuur) onder de arm genomen om samen met het centraal kerkbestuur, de vier kerkfabrieken, de pastorale ploeg en de hele bevolking van Steenokkerzeel op zoek te gaan naar gedragen ideeën voor het toekomstig gebruik van de kerkgebouwen.

De brede bevraging verloopt in twee fases: deze zomer kunnen jullie door het invullen van de enquête ideeën en dromen rond het toekomstig gebruik van de kerk in jullie dorpskom, alsook de waarde die jullie eraan hechten, meegeven op een geheel anonieme manier. In oktober volgen er brainstormsessies in elk van de kerken, waarbij dialoog centraal staat.

In het najaar worden alle ideeën samengebracht en zal er een selectie gemaakt worden, waarbij zowel inhoud als uitvoerbaarheid afgetoetst zullen worden.

Vervolgens worden de ideeën uitgetest.

Geef jouw idee


Foto: ©Parcum
Deel op facebook
Deel op twitter