home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Steenokkerzeel


Foto: ©Beheersplan

Tussen de 10de en de 15de eeuw bevond er zich een romaanse gebedsplaats op de locatie van de huidige Sint-Rumolduskerk. De grootste grafsteen aan de linkerzijde bij het intreden van het portaal is die van de adellijke Van Hamme-familie, die tussen 1350 en 1473 de heerlijkheid Steenokkerzeel bestuurde vanuit de toenmalige burcht.


Foto: ©Jos Lismont

In de 16de eeuw werd een kerkgebouw opgetrokken in laat-gotische stijl, maar het onderging in de loop der jaren tal van veranderingen. Enkel de imposante, vierkante toren van witte zandsteen getuigt hier nog van. De Sint-Bernarduskapel aan de zuidzijde dateert uit de 17de eeuw.

In de kerk bevindt zich nog een orgel van J. Goltfus, dat volgens archiefstukken terug te brengen is tot 1635.


Foto: ©Jos Lismont

In 1860 werd de kerk sterk verbouwd en vergroot door architect C. Drossaert. Oude zandstenen muurpartijen werden daarbij in de nieuwbouw geïntegreerd.
Tot 1882 werden de overleden parochianen op het toenmalige omringende kerkhof begraven.


Foto: ©Jos Lauwers

Foto: ©Jos Lauwers

In 1923 onderging de torenspits een grondige verbouwing. Het piramidevormige dak moest plaats maken voor een naaldspits met beiaardkamer. Lang zou het echter niet duren. De torenspits vormde tijdens WOII (1940-1945) een hindernis voor de Duitse vliegtuigen die Melsbroek als thuisbasis hadden. Begin 1941 werd de spits dan ook verwijderd. Het was wachten tot 1986 om deze opnieuw te zien herrijzen. Een jaar later onderging het kerkgebouw een volledige restauratie.


Foto: ©Parcum

De toren en Sint-Bernarduskapel zijn beschermd sinds 1938. In 1975 werd uiteindelijk het hele gebouw beschermd als monument. Meer info is terug te vinden op de Inventaris Onroerend Erfgoed.

Deel op facebook
Deel op twitter