home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Perk

Perk is vooral gekend omdat de schilder David Teniers II hier werkte en leefde. Hij bracht dertig jaar van zijn leven door in kasteelhoeve ‘Dry Torens’ en overleed in 1690. Terugkerende thema’s in zijn werken zijn het boerenleven en de Vlaamse kermissen. De kerk van Perk en de directe omgeving zijn op vele van zijn schilderijen te zien.


Foto: ©Wikipedia Commons

Langs de oude Romeinse verbindingswegen breidden de dorpsgemeenschappen zich uit, waardoor de vroegere bidkapellen te klein werden. Tot de 11de eeuw was er slechts één kapel voor Perk en Peutie, gelegen aan de Sint-Martinusberg (huidige Krekelenhoek). Toen die verdween werden de Sint-Martinuskerk in Peutie en een kapel gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw in Perk opgetrokken. Deze kapel, waarvan overblijfselen te vinden zijn in de onderbouw van de toren van de Sint-Niklaaskerk, heeft veel gemeen met het kerkje van Humelgem en dat van Kwerps. De middentoren, gevat tussen koor en schip, dateert uit de 12de eeuw en werd pas later bekroond met een slanke naaldspits.


Foto: ©Vlaamse Gemeenschap 1975

Het grondplan van de kerk had aanvankelijk de vorm van een Latijns kruis. In 1853 werd de kerk echter heel wat uitgebreid door de aanbouw van twee neogotische zijbeuken in rode baksteenmetselwerk.

Kenmerkende elementen in het interieur zijn het stucplafond van Jan Christiaen Hansche (1668-1670), dat voorstellingen van Onze-Lieve-Vrouw, Sint-Niklaas en de vier evangelisten toont, en het beschermde Dillensorgel uit 1716 . In de linkerzijbeuk bevindt zich de rechtopstaande, arduinen grafsteen van Isabella de Fren, de tweede echtgenote van David Teniers II.


Foto: ©Parcum

De kerk was oorspronkelijk volledig omringd door het kerkhof, met een hekken voor de ingang.

Sinds 1938 zijn het koor, de toren, kruisbeuk en de twee sacristieën beschermd. De integrale bescherming als monument volgde in 1974. Tenslotte maakt de kerk deel uit van het beschermd stads- of dorpsgezicht ‘Dorpskom Perk’ sinds 1981. Meer info is terug te vinden op de Inventaris Onroerend Erfgoed.


Foto: ©Kerkenbeleidsplan Steenokkerzeel
Deel op facebook
Deel op twitter