home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Waarom dit traject

Vlaanderen telt meer dan 1800 parochiekerken. Lange tijd waren deze kerken letterlijk en figuurlijk het middelpunt van het dorp of de wijk, maar de laatste jaren neemt het aantal gelovigen en priesters geleidelijk aan af. Kerkgebouwen worden minder vaak gebruikt voor de eredienst, terwijl het onderhoud heel wat energie en middelen vergt.

In 2011 spoorde toenmalig minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois de gemeentebesturen, kerkfabrieken en centrale kerkbesturen voor het eerst aan om een langetermijnvisie te ontwikkelen over de parochiekerken op hun grondgebied, het zogenaamde ‘kerkenbeleidsplan’.

Voor Steenokkerzeel werd hier in 2018 werk van gemaakt. Met oog op het toenmalige gebruik van de kerken gaven het bisdom en de gemeenteraad toestemming om voor de vier parochiekerken op zoek te gaan naar een ‘nevenbestemming’. Dit houdt in dat er naast de eredienst ook nog andere activiteiten kunnen plaatsvinden in het kerkgebouw.

We willen er alles aan doen om de kerkgebouwen, ongeacht de toekomstige functie, ter beschikking te houden van de gemeenschap. Daarom betrekken we jullie graag bij de zoektocht naar nieuwe invullingen.

Foto: ©Parcum
Deel op facebook
Deel op twitter